De misdaadjournalist: ‘Kwelgeest van Johan van Laarhoven’ nu zelf onder vuur (OVJ Lucas van Delft)

De misdaadjournalist: ‘Kwelgeest van Johan van Laarhoven’ nu zelf onder vuur (OVJ Lucas van Delft)

lucas-van-delft

Boeiende verhalen in NRC Handelsblad vandaag. Als er een prijs was voor ‘interessantste krant van het jaar’ komt deze zonder meer in aanmerking. Zie vorig bericht over ‘autodief Ivan’, maar ook: een interview van Frank van Kolfschooten met hoogleraar Peter Nijkamp, over de beschuldiging van plagiaat, waar achteraf wel heel veel op af te dingen viel.

Egotripperij en afgunst is overal: ook een goed verhaal over het ‘straatgevecht’ tussen Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en kinderombudsman Marc Dullaert. Waaruit maar één conclusie te trekken is: de benoeming van Van Zutphen is een totale miskleun geweest (van de politiek) en zijn positie is onhoudbaar: eigenlijk wil niemand verder met deze autistische brokkenpiloot, maar wie stuurt hem weg? Voor Mark Rutte is te hopen dat hier dit keer geen VVD’ers bij betrokken zijn, maar de hele gang van zaken ademt wel die sfeer.

Doch dit slechts ter inleiding en ter zijde. Echt schokkend is de onthulling over de grootste crimefighter van het zuiden: de Brabantse hoofdofficier Lucas van Delft (43). In het verhaal over Johan van Laarhoven in Thailand duikt zijn naam onophoudelijk op: Van Laarhoven zelf ziet hem als de kwade genius achter de zaak tegen hem.

In het interview in NRC zegt Van Delft: “Ik zie het als een roeping vooral de zware misdaad te bestrijden. Het is voor de meeste mensen niet altijd goed zichtbaar, maar het gaat om criminaliteit die grote schade toebrengt aan de samenleving. Bij de aanpak ervan komen mijn kwaliteiten het beste tot zijn recht. Het zijn zaken die veel analytisch vermogen vragen. Je wordt gedwongen een aantal stappen vooruit te denken om te bereiken dat je uiteindelijk een bewijsbare zaak hebt.”

Over Van Laarhoven zegt hij: “In deze zaak gaat het om op het oog keurige zakenmensen. Maar als je gaat spitten blijken ze zich aan allerlei strafbare feiten schuldig te maken om de legale handel te faciliteren. Ze bedonderen de belasting.”

In Nederland was dat niet te bewijzen, met hulp van Thailand – waar Van Laarhoven ten onrechte werd afgeschilderd als drugsbaron – lukte het om Van Laarhoven veroordeeld te krijgen tot 103 jaar celstraf.

Laarhoven-Van-Delft-Pano

Toen ik met mijn reportage over Van Laarhoven bezig was, heb ik een gesprek gehad met o.a. waarnemend hoofdofficier Charles van der Voort. Die benadrukte toen dat de zaak tegen Van Laarhoven een zaak van het hele OM was en dat Van Delft toevallig de dienstdoende officier was (ik vertaal het een beetje vrij) en dat het niet goed was – zoals Van Laarhoven en zijn advocaat deden – de zaak zo op de man te spelen. Van Laarhoven zag (en ziet) dat anders.

Van Delft was overigens ook niet bij dat gesprek aanwezig. Dat gesprek was in juni 2015. De zogenaamde bedreigingen waren toen al begonnen: die dateren volgens Van Delft van begin 2015.

Bron: http://www.misdaadjournalist.nl/2016/02/kwelgeest-van-johan-van-laarhoven-nu-zelf-onder-vuur-ovj-lucas-van-delft/

This post was written by

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *